การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

(Hot-Dip Galvanizing)

บริษัทให้บริการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ให้กับผลิตภัณฑ์
โครงเหล็กทุกชนิด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล็กคงทน
ต่อการเกิดสนิม ป้องกันการกัดกร่อนของเหล็ก
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเกิน 20 ปี

กระบวนการชุบของบริษัท
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
อาทิ มาตรฐาน ISO 1461
มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153
มาตรฐานอังกฤษ BS 729
มาตรฐานญี่ปุ่น JIS H 8641 และ JIS H 9124
มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680
และมาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เป็นต้น