ธุรกิจโทรคมนาคม

บริษัทได้ขยายการดำเนินธุรกิจ จากความชำนาญด้านการผลิตเสาโทรคมนาคม ไปยังธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคมในต่างประเทศ

เสาโทรคมนาคมให้เช่า (Common Tower)

บริษัท SkyTowers Infra ให้บริการเช่าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Antenna) จานรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม