บริษัทได้ขยายการดำเนินธุรกิจ จากความชำนาญด้านการผลิตเสาโทรคมนาคม ไปยังธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคมในต่างประเทศ

  • ได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
    ด้านสารสนเทศการสื่อสารและเทคโนโลยี
  • ดำเนินธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ
  • ได้รับสัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี
    กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

เสาโทรคมนาคมให้เช่า (Common Tower)

บริษัท SkyTowers Infra ให้บริการเช่าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Antenna) จานรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม