บริษัทได้ขยายการดำเนินธุรกิจ จากความชำนาญด้านการผลิตเสาโทรคมนาคม ไปยังธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคมในต่างประเทศ

  • เป็นผู้ให้บริการเช่าใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณโทรคมนาคม
  • บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์โทรคมนาคม
  • บริการติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก
    (Fiber Optic Cable Installation)

เสาโทรคมนาคมให้เช่า (common tower)

บริษัท อัลตร้า เอเชีย จำกัด ให้บริการเช่าใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Antenna) จานรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม

บริษัทให้บริการด้านการติดตั้ง บำรุงรักษาอุปกรณ์และเสาโทรคมนาคม