ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และสถานีไฟฟ้าย่อย

จากผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศ ที่มีประสบการณ์กว่า 53 ปี ทำให้ UWC ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และ เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

บริษัทผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ (kV) / 230 กิโลโวลต์ (kV)  / และ 115 กิโลโวลต์ (kV)  เพื่อรองรับการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้าของกฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ 

โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย

บริษัทให้บริการออกแบบ และผลิตโครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ที่รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย เช่น Disconnecting Switches, Lighting Arrestors, Capacitors และอื่นๆ เพื่อแปลงแรงดันส่งต่อผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายต่อไปยังผู้ใช้ไฟประเภทต่างๆ

ผลงานที่ผ่านมา   ผลงานที่ผ่านมา  

กลุ่มลูกค้าและพันธมิตรที่ไว้วางใจ และเชื่อมั่นในบริการของบริษัท

 • ABB LIMITED
 • BB TECHNOLOGY CO., LTD.
 • BENYAPA POWERLINE LIMITED
 • DEMCO PUBLIC CO., LTD.
 • ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND
 • ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
 • JOINT VENTURE OF XD-HYPEC-SCL-TNP
 • KEC INTERNATIONAL LIMITED
 • KINDEN COPERATION-KINDEN (THAILAND) CO., LTD.
 • LOXLEY PUBLIC CO., LTD.
 • PRECISE SYSTEM AND PROJECT CO., LTD.
 • PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
 • SIEMENS LIMITED
 • TATA PROJECT LIMITED
 • TEDA COMPANY LIMITED