ผลิตเสาโทรคมนาคม

                    ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบเสาโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตเสาส่งไฟฟ้าและโทรคมนาคม                      ทำให้เสาโทรคมนาคมของ UWC ได้รับความไว้วางใจ ทั้งโครงการในประเทศและต่างประเทศ

                                ด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ เสาโทรคมนาคมของบริษัทได้รับความไว้วางใจ                                เพื่อนำไปติดตั้งในโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อาทิ AIS, dtac, TruemoveH, Huawei, CAT, TOT

เสาโทรคมนาคมแบบ Self Support

เสา Self Support เป็นเสาสูง มีฐานที่กว้าง ความสูงตั้งแต่ 30 -120 เมตร  มีโครงสร้างทั้งแบบ 3 ขา 4 ขา มีความแข็งแรงมั่นคงมาก
ไม่ต้องมีสายยึดโยงกับโครงเสากับพื้นที่ติดตั้ง เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเสาโทรคมนาคมบนพื้นดินแนวราบ

เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast

เสา Guyed Mast เป็นโครงเหล็กที่เชื่อมชิ้นส่วนเหล็กให้เป็นโครงเสา ถูกออกแบบมาให้เป็นงานเสาที่ต้องมีสลิงยึดโยงไว้ 3 ด้าน
ยึดโยงโครงเหล็กกับฐานรากอีกทอดหนึ่ง จำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณกว้างสำหรับการติดตั้ง

เสาโทรคมนาคมแบบ Pole

                               เสา Pole เป็นเสาหลักที่มีแกนเดียว มีขนาดเล็ก มีลักษณะเสาเป็นแบบ 3 ขา กางออกติดกับพื้น                                 สามารถติดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยมใช้บนชั้นดาดฟ้าของอาคารในชุมชนเมือง

ผลงานที่ผ่านมา   ผลงานที่ผ่านมา  

ที่ผ่านมา UWC ได้มีการสนับสนุนลูกค้าทั้งหน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์กรเอกชนหลายแห่ง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ