กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 แห่ง
ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์
มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.9 เมกะวัตต์
จำหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 แห่ง
ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์  มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.9 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)