ผถห. ไฟเขียว อนุมัติการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ออกวอร์แรนต์ UWC-W3

 พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “สกาย ทาวเวอร์”

วุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท และธีรชัย  ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ (UWC) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระ อนุมัติการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และอนุมัติให้ออกวอร์แรนต์ UWC-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 :1 พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “สกาย ทาวเวอร์”