การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขเคร่งครัด ณ บมจ. เอื้อวิทยา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563