ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (ชสพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย           เยี่ยมชมโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง

บมจ.เอื้อวิทยา ให้การต้อนรับ นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (ชสพ.) นายประวิทย์ เลิศโกวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง (อกส.)  และนายธีรวุฒิ เวทะธรรม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่มีมาตรฐานการดำเนินงานตามมาตรฐานของกฟผ.