สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ หนุนกำลังผลิตเพิ่ม

UWC สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่  Drill Plate และ Punching Marking Plate ที่มีความทันสมัย
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการผลิต