UWC เข้าร่วมการบรรยายการชุบสังกะสี เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของงานเหล็ก

ด้วยประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญของ UWC บริษัทได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้
เรื่องการชุบสังกะสี เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของงานเหล็ก ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย