กิจกรรม CSR แสงแห่งรอยยิ้ม

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการ CSR แสงแห่งรอยยิ้มของโรงไฟฟ้า สตึก ไบโอแมส และยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส ในกลุ่มบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านละกอ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาอันเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชน โดยคุณพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และคุณธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ และกิจการองค์กร ตัวแทนพนักงานและผู้บริหารของโรงไฟฟ้า ได้มอบโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์, ทุนการศึกษา, โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬารวมถึงหนังสือและเครื่องเล่นให้กับโรงเรียน

ในวันงานยังได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรี ดอนมนต์ คุณช่วย ศิลา ให้เกียรติเข้าร่วมงาน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กๆรวมถึงมิตรภาพที่ดีของคนในชุมชนกับโรงไฟฟ้า ทำให้วันงานนั้นเต็มไปด้วยความประทับใจ