กิจกรรม CSR มอบรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม บมจ.แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค และบมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมแบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอสล์ เพื่อร่วมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงข้าวสาร และนมกล่องจำนวน 14 ลัง เพื่อให้น้องได้อิ่มท้องให้กับมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา